Питомник немецких боксеров «Аджантис»
Минск, Беларусь
Наш адрес: Беларусь, Минская обл., Минский р-н, пос. Боровляны, ул. Аграрная, 35 || тел: +375 (29) 634 3080 || e-mail: info@adjantis.com
Форумы || Открытые форумы || Офф-топик || Dutch passion think different
 
Автор Сообщение ( В закладки )
#25232 || 20:31 21.10.2018 GMT || Отправить ссылку ||   


Участники

Постов: 1

Кто:
Возраст:

Dutch Passion jest najdalszym na &訓wiecie bankiem nasion r&覫wnie&訴 jedyn&覽 spo&訓r&覫d ma&觺ych drugich na placu marek, kt&覫re zacz&觑&觺y sprzeda&訴 nasion marihuany. Oferujemy swym u&訴ytkownikom szerok&覽 skal&觑 klasycznych form marihuany tak&訴e ma&觺o kolejnych grup, w&訓r&覫d kt&覫rych znacznie tanich r&覫wnie&訴 w klasie feminizowanej. Rozpocz&觑li&訓my funkcj&觑 w 1970 r., a w 1987 r. Oficjalnie stawali si&觑 bankiem nasion.

Po wczesne &訓cieramy i rozmna&訴amy najlepsze genetyki marihuany, aby odda&覿 domowym hodowcom perspektyw&觑 na osobiste wyhodowanie odpowiedniej cesze marihuana.
Po drugie, kontynuujemy innowacyjno&訓&覿 pionier&覫w. W 1990 r. wynale&訲li&訓my nasiona feminizowane, a ostatnio wyznaczyli&訓my najwy&訴sze modele z feminizowanymi nasionami automatycznie kwitn&覽cymi (‘AutoFem’). Dutch Passion absolutnie nie ba&觺 si&觑 obej&訓&覿 stereotypowego zak&觺adania w ko&觼ca osi&覽gni&觑cia lepszych nasion.
Po trzecie, oferujemy naszym odbiorcom najwi&觑kszy stopie&觼 us&觺ug. Prze&訴yli w sklepie przez las dekad, dzi&觑ki dostarczaniu nasion najdoskonalszej pr&覫by oraz niezawodno&訓ci oraz wi&觑cej zajmujemy si&觑 z bycia milion&覫w zadowolonych u&訴ytkownik&覫w. Gdy z nieznanego pocz&覽tku nie jeste&訓 wynagrodzony z w&觺asnych nasion, um&覫w si&觑 z nami, a my rozwi&覽&訴emy tw&覫j punkt.
Swoja kolekcja nasion przenigdy nie by&觺a naprawd&觑 r&覫&訴na jak dzisiaj. Stanowimy g&觺&覫wnym partnerem dla wielu hodowc&覫w marihuany rekreacyjnej i leczniczej, dlatego potrafi&覽 oni ufa&覿 na najpi&觑kniejszej kondycje nasiona tak&訴e swoj&覽 dobrze dzia&觺aj&覽c&覽 obs&觺ug&觑 klienta.


<h1>Nasiona Marihuany Automatyczne Dutch Passion</h1>

Z samego powodu wiedzieli&訓my, &訴e w&觺a&訓ciwa obs&觺uga nabywc&觑 jest jak bez najw&觺a&訓ciwszej sytuacji nasion. Nasze doznanie w wydziale pozwoli&觺o nam stworzy&覿 du&訴&覽 sie&覿 profesjonalist&覫w marihuany. Kt&覫rakolwiek z bliskich jako&訓ci jest starannie wybierana i realizowana z utrzymaniem najpi&觑kniejszych standard&覫w. Du&訴o spo&訓r&覫d polskich wersji zdoby&觺o wa&訴ne satysfakcji i delikatne s&覽 zbyt najlepsze kiedykolwiek stworzone odmiany. Takie formy jak White Widow, Blueberry, Skunk #11, Power Plant czy Mazar by&觺y si&觑 poszukiwane na pe&觺nym &訓wiecie. Du&訴o z nowopowsta&觺ych bank&覫w nasion zbudowa&觺o w&觺asne genetyki bazuj&覽c si&觑 na genetykach odmian Dutch Passion.
Nasze wa&訴ne wersje s&覽 dalej tak ciekawe, gdy by&觺y w latach ‘80 i ‘90, wiele z nich publicznych jest natychmiast, r&覫wnie&訴 w wersjach tradycyjnych, kiedy a w feminizowanych. Naszym nadrz&觑dnym sensem jest udzielenie swym klientom wysoko wydajnych nasion marihuany, z tego&訴 powodu w naszym magazynie trafia si&觑 oko&觺o 50 innych odmian.

Je&訴eli znajdziemy najznakomitszej postaci r&覫&訴n&覽 odmian&觑, wprowadzimy j&覽 do znajomej kolekcji, czasami kosztem kilka ciekawej formy. W ten rozwi&覽zanie utrzymujemy konkurencyjn&覽 selekcj&觑 najbardziej konstruktywnych i pi&觑knie oferuj&覽cych si&觑 genetyk. Jaka&訓 kolejna odmiana potrzebuje stanowi&覿 no skuteczna, by dosta&覿 si&觑 do polskiego indeksu, a polskie nadzieja w nie jest rzeczywi&訓cie wysoka, &訴e trzymamy je otwarcie, prowadz&覽c internetowy serwis uprawy, przed wej&訓ciem ich do transakcji. Bardzo kilku bank&覫w nasion &訓wiadczy taki gatunek otwarto&訓ci w s&覽du do obecnych grup, mamy odwag&觑, &訴e przekona ci&觑 to&訴 o solidno&訓ci swej jednostki i mo&訴liwo&訓ci do dania najdoskonalszej warto&訓ci oraz znacznie funkcjonalnych genetyk.

<h2>Nasiona Konopi Dutch Passion</h2>

Zakupy w Dutch Passion oznaczaj&覽 bezpiecze&觼stwo dla prowadz&覽cego na zbytu. Du&訴o spo&訓r&覫d naszych u&訴ytkownik&覫w ufa Dutch Passion z lat a pod&覽&訴a obok nas zakupy, zdaj&覽c sobie sytuacj&觑, &訴e w&訓r&覫d dostarczania najdoskonalszej warto&訓ci nasion, pomo&訴emy te&訴 rozwi&覽za&覿 ka&訴de my&訓li dotycz&覽ce nasion. Sk&覽d chorujemy sporo z&觺ych u&訴ytkownik&覫w, pewno jedna skarga na tydzie&觼, na tysi&覽ce sprzedawanych nasion. To wystarczaj&覽co niez&觺y wynik, ale staramy si&觑 go wi&觑cej poprawi&覿. M&觑&訴czy&訲ni mog&覽 kontaktowa&覿 si&觑 z nami mailowo, telefonicznie, przez skype b&覽d&訲 te&訴 poprzez jakie&訓 spo&訓r&覫d forum internetowych. Ci&覽gle stanowimy do twojej zdolno&訓ci.

Celem Dutch Passion jest pozostanie zaufanym partnerem dla swoich hodowc&覫w marihuany rekreacyjnej i leczniczej. W 2012 r. obchodzimy 25 pe&觺nych sukces&覫w lat dzia&觺alno&訓ci. Rezultat ten zosta&觺 spe&觺niony dzi&觑ki uznanym odmianom, kt&覫re zorganizowali a dzi&觑ki obs&觺udze klient&覫w, w&訓r&覫d kt&覫rych wielu stoi si&觑 sta&觺ymi klientami. Pewni z nich wyhodowali pe&觺n&覽 kolekcj&觑 nasion Dutch Passion oraz mieszkali si&觑 hodowcami koneserami, kt&覫rzy doskonale znaj&覽 ka&訴d&覽, nawet minimaln&覽 r&覫&訴nic&觑 mi&觑dzy odmianami, jakie proponujemy.


Orange bud dutch passion

Откуда: United States