Zvezdnaya_Devochka_Adjantis
600 x 450 x 160 kb / Natalia